Връх Ком

Връх Ком е разположен в западната част на Стара планина, южно от град Берковица. Върхът се издига на 2016 м. н.в. и това го прави най-високият връх в Берковска планина. Върхът е със заоблено тревисто било, стръмен каменист склон от северната му страна и полегат южен склон, покрит с ниска хвойна и растителност. По-забележителни върхове в района са Малък Ком и Среден Ком.

Височината му е предпоставка за разкриването на внушителни гледки, най-очарователните от които, са в северна посока. Видими са град Берковица, град Монтана, язовир “Огоста”, околни села, различни по височина и терен планински масиви и горски терени, с пресичащите ги реки.
Връх Ком е отправна точка на най-дългия маркиран пешеходен туристически маршрут в България “Ком – Емине”, който стотици хора преминават всяка година. Връх Ком е и сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Печат има в хижа „Ком-нова“.
В подножието на върха са разположени три хижи:
Изходни пунктове
  • хижа Ком – разположена на 15 км от Берковица по северния склон на вр. Малък Ком. От хижата до върха (около 2 часа) води пътека колове зимна маркировка, минава през седловината между върховете Малък Ком и Среден Ком и тръгва западно по полегатото комско било към Ком.

  • От Берковица до изходната точка – хижа Ком, се стига по асфалтов път с дължина 15 километра, 3:30 часа пеша по маркирана пътека.

  • Петрохански проход. От прохода към върха (3:30 часа) води червена маркировка, част от маршрута Ком-Емине. Първоначално се минава по пътя от Петрохан за хижа Ком, през букова гора и ливади. На източния склон на Малък Ком пътеката се отклонява от пътя, заобикаля върха от юг и се включва към пътеката по комското било.

  • село Комщица. От селото до върха (3:00 часа) водят коларски пътища в посока североизток и достигат до южния склон на Ком. Оттам качването на върха може да стане от юг без пътеки през рядка покривка от хвойна.

  • село Гинци. От селото до върха (3:00 часа) първоначално се тръгва на северозапад по чакълен път в посока хижа Малина, северно от местността Етрополе. При хижата се поема на север по коларски път и се достигат отново южните тревисти склонове на комския рид.

Източник: интернет

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s